В наличии дешевле - Скидки до -70% !

Договір публічної оферти.

    
Договір КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №

 

1. Предмет договору.

1.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю м'які меблі (далі - Товар), зазначені в Специфікації, що невід'ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2  Право власності на Товар переходить до Покупця тільки після виплати його повної вартості відповідно до                Специфікації замовлення. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить з моменту передачі на умовах даного Договору.

1.3 Товар за індивідуальним замовленням (Товар, що не перебуває у Продавця в наявності в момент укладення
Договору) виготовляється і доступний на складі / в магазині Продавця в строк не пізніше__________ при умові внесення Покупцем передоплати в розмірі згідно п. 5.2 Договору від вартості Товару та послуг (при наявності). Термін виготовлення Товару може бути продовжений виключно у зв'язку з відсутністю комплектуючих або матеріалів не з вини Продавця і виробника Товару не більше, ніж на 90 рабочих днів, про що Продавець повідомляє Покупця повідомленням SMS на номер телефону або адресу електронної пошти, зазначені в данному договорі.

1.4 Продавець може скасувати виконання замовлення, прийнятого від Покупця, або запропонувати заміну тканин/матеріалів, якщо замовлення на виготовлення Товару було зроблено за зразками тканин/матеріалів та відповідної тканини/матеріалу немає у виробника.

1.5 За бажанням Покупця, Продавець надає йому додаткові платні послуги з доставки, установки Товару, що вказується в Специфікації.

2. Права та обов'язки Сторін.

             Покупець зобов'язаний:

2.1 Здійснити повну візуальну перевірку цілісності Товару, його кількості, асортименту, якості, комплектності під час прийому-передачі. Продавець відповідає за некомплектність Товару, порушення асортименту, відсутність документів на Товар тільки у випадку, якщо про такі порушення заявлено при прийомі-передачі Товару і зазначено в документах на передачу Товару.                  

2.2 Прийняти Товар належної якості особисто або забезпечити прийняття Товару уповноваженою особою   (уповноваженою особою є особа, яка фактично приймає Товар за адресою доставки, вказаною Покупцем, або представник перевізника, транспортної компанії, найнятої Покупцем, у разі особистої відсутності Покупця при  відвантаженні) з підписанням документа про прийом-передачі.         

2.3 Забезпечити вільні і підготовлені до доставки/встановлення площі в зоні установки Товару: відсутність в зоні  установки сміття, інших меблів, інших предметів (у випадку замовлення Покупцем відповідних послуг).

2.4 Перед експлуатацією вивчити паспорт виробу.

2.5 При виявленні протягом гарантійного терміну дефектів (поломок) Товару, що виникли не з вини Покупця або третіх осіб,направити Продавцю письмову заяву з описом таких дефектів (поломок) і зазначенням своїх вимог до Продавця не пізніше 3 днів з моменту виявлення. До заяви Покупцем повинні бути додані копії документів, що підтверджують оплату Товару.

2.6 Оплатити Товар в порядку та у строки, передбачені цим договором.

2.7 Протягом терміну служби виробу зберігати документи на Товар: документи про оплату, гарантійний талон.

2.8 Дотримуватися Інструкції з експлуатації та догляду за меблями та інших правил, викладених в паспорті виробу.

             Продавець зобов'язаний:

2.9 Передати Покупцеві визначений Специфікацією Товар належної якості з приналежностями (за наявності), паспортом виробу, заповнити гарантійний талон. Зобов'язання щодо передачі Товару вважається виконаним:

  • - при замовленні Покупцем послуги доставки - з моменту доставки Товару за вказаною в замовленні адресою;
  • - в інших випадках - з моменту навантаження Товару на транспортний засіб, наданий Покупцем, в місці знаходження Товару (магазин, склад).Претензії щодо зовнішніх пошкоджень Товару після здійснення його прийому-передачі не приймаються.При самовивозі Товару Покупцем прийом-передача Товару за якістю проводиться на підставі перевірки цілісності пакування і наявності відмітки ВТК. Відповідальність засамостійну збірку, доставку, доставку силами перевізників/транспортних кампаній несе Покупець. Прийнятий Товар в належнійупаковці зі складу/магазину Продавця є належним за якістю, претензії щодо якості у разі цілісності упаковки не приймаються.

             Продавець має право:

2.10 Змінити термін виготовлення та/або доставки Товару у разі зміни Покупцем змісту замовлення (заміни тканин, фурнітури або інших складових, доповнення замовлення) або відмовитися від зміни змісту замовлення, якщо виробник приступив до виробництва.

3. Якість та кількість Товару. Гарантійні зобов'язання.

3.1 Якість товару має відповідати ГОСТ 19917-93.

3.2 Продавець гарантує якість Товару, відповідну його призначенню, протягом 18 місяців з моменту отримання даного Товару Покупцем (уповноваженою особою).

 3.3 Вимоги, пов'язані з недоліками Товару, можуть бути пред'явлені Покупцем, якщо недоліки виявлено протягом гарантійного терміну.

 3.4 Ремонт окремого елемента Товару в порядку гарантійного обслуговування виконується протягом 30 робочих днів з моменту передачі даного елемента Товару Продавцю. У випадку, якщо ремонт провести не можливо, Продавець  зобов'язується зробити заміну цього елементу Товару на новий.

3.5 У разі додаткового замовлення меблів відтінки і фактура оббивної тканини або шкіри, щільність виробів можуть
відрізнятися, що не є браком або неналежною якістю виробу. Зовнішній вигляд індивідуально виготовлених меблів відповідає технології на момент виготовлення. Ризик невідповідності виробів різних партій виготовлення несе Покупець.

3.6 Продавець надає Покупцеві післягарантійне обслуговування Товару за рахунок Покупця. 

4. Умови і строки доставки товару. 

4.1 Доставка товару може здійснюватися Продавцем за рахунок Покупця. Вивіз Товару Покупцем або замовлення
доставки Продавцем проводиться не пізніше 5 днів від дати вказаної в пункті 4.5.
Покупець погоджує дату і час доставки Товару за адресою замовлення Товару або по телефону  .

4.2 У разі неможливості здійснення передачі Товару через відсутність в обумовлений час на місці Покупця (уповноваженої особи), невідповідності місця доставки умовам п. 4.3 Договору повторна доставка здійснюється протягом 5 робочих днів за рахунок Покупця.

4.3 Доставка придбаного Товару здійснюється при ширині дверного прорізу не менше 80 см. Демонтаж двері (прорізу) та їх установка, а також перестановка меблів Покупця виконуються за додаткову плату

4.4 У випадку, якщо протягом 5 днів з дати повідомлення про прибуття готового Товару на склад/в магазин Продавця Покупець не вивіз Товар та/або не замовив доставку, Продавець здійснює зберігання Товару за плату, починаючи з шостого дня зберігання. Вартість одного дня зберігання становить 100 грн. Відвантаження або доставка Товару в такому випадку проводиться після оплати зберігання.

4.5 Орієнтовна дата доставки у місто Покупця - ______. У разі порушення покупцем термінів вказаних в п. 5.2.1 Договору, термін доставки може бути пропорційно збільшений на різницю між датою договору і датою зарахування коштів на рахунок Продавця.      

5. Ціна. Загальна вартість Товару. Порядок розрахунків.

5.1 Ціна Товару та загальна вартість замовлення (Товару та послуг) визначається в Специфікації. Розрахунки проводяться у гривні.

5.2. Покупець зобов'язаний сплатити вартість замовлення (Товару та послуг) у два етапи:
   5.2.1 При підписанні даного Договору - внести передоплату у розмірі 50% від вартості Товару та послуг (за наявності).Сума має бути сплачена в строк не пізніше ніж три дні з моменту виставляння рахунку Продавцем.
     5.2.2 На протязі 5 рабочих днів з моменту повідомлення про готовність виробу - остаточна оплата в розмірі 50% від вартості Товару та послуг (за наявності), але не пізніше дати вказаної в пункті 1.3. У випадку повідомлення Продавця про зміну терміну  виготовлення Товару (п. 1.3), остаточна оплата проводиться не пізніше останнього дня нового терміну виготовлення.

5.3 У разі неоплати повної вартості Товару в зазначений в Договорі термін Продавець має право утримати у себе Товар до повної його оплати з покладанням на Покупця ризику платного зберігання Товару.

5.4 Ціна Товару визначається за погодженням сторін у Специфікації до даного Договору, в тому числі з урахування
збільшення вартості товарів Продавця при індивідуальному замовленні (нестандартна комбінація) від прайсової ціни (ціни зразків).

5.5 Після укладення Договору при подорожчанні сировини, деревини, фурнітури і т.д. ціна на Товар не змінюється зумови внесення Покупцем не менше 50% передоплати від вартості замовлення. В іншому випадку це збільшується виключно на суму такого подорожчання комплектуючих.

6. Відповідальність і вирішення спорів

6.1 Сторони не несуть відповідальність за порушення  взятих на себе зобов'язань за цим Договором у разі настання форс-мажорних обставин - обставин непереборної сили (в тому числі, але не виключно: пожежа, повінь, землетрус, катастрофа, аварія та інші стихійні лиха природного або техногенного характеру, війни, проведення антитерористичної операції, збройні конфлікти, масові заворушення або протести, страйки, забороняючі дії або рішення органів влади, відсутність комплектуючих або матеріалів не з вини Продавця і виробника Товару).

6.2  У разі не оплати остаточної вартості Товару згідно пункту 5.1 цього Договору або у разі відмови Покупця від прийняття Товару, замовленого за даним Договором, або в разі відмови/розірвання даного Договору з ініціативи Покупця, Продавець повертає Покупцеві раніше отримані кошти за товар, за винятком штрафу в розмірі 50% від повної вартості Товару, зазначеної в Специфікації до даного Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє від відшкодування збитків.

6.3 В разі не виконання Продавцем своїх зобов'язань не з вини Покупця у строки, передбачені у пункті 4.5 Договору,
Покупець в праві вимагати від Продавця неустойку в розмірі 0,1% за кожен робочий день прострочення, але не більше 10% від ціни Товару. При перенесенні терміну виготовлення Товару прострочення нараховується з дня                                 наступного за останнім днем нового терміну постачання .

6.4 При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору Сторони вирішують їх за взаємною згодою.

6.5 У випадку, якщо взаємна згода не досягнута, спори за цим Договором розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

6.6. В разі порушення Покупцем строків оплати, вказаних у пункті 5.2.2., Продавець в праві вимагати від Покупця сплати неустойки у розмірі 0.1% від несплаченої суми за кожен день прострочення.

7. Інші умови

7.1 Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному примірнику для кожної Сторони.

7.2 Покупець не вправі відмовитися від Товару належної якості, виготовленого за індивідуальним замовленням (Товар,
 що не перебуває у Продавця в наявності в момент укладення Договору).

7.3 Сторони зобов'язані повідомити один одного про зміну реквізитів. Ризик настання будь-яких несприятливих наслідків, пов'язаних з неповідомленням, лежить на Стороні, яка не виконала таке зобов'язання. Продавець є платником єдиного податку 2 групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войти с помощью:
Натуральні
матеріали
Ми використовуємо тільки найкращі та безпечні матеріали. Ви можете бути спокійні за Ваше здоров'я і здоров'я Ваших дітей.
Система контролю з якості
П'ятиступінчаста система контролю якості - "5Q" практично виключає випуск готового виробу з недоліком.
Навантаження на диван
600 кг - оптимальне навантаження на наш диван.
Гарантія на каркас
Ми настільки впевнені в якості наших меблів, що даємо гарантію на каркас - 10 років.
Надійність
Понад 100 магазинів по Україні та за кордоном, понад 2500 співробітників, більш як 10 мільйонів відвідувачів щороку.
КРЕДИТ
или рассрочка
Ви можете придбати наші меблі в розстрочку або кредит. Для цього зверніться до менеджера будь-якого нашого фірмового салону.